เริ่มต้นใหม่...ทำไมยากจัง?

 เคยรู้สึกว่า... 
การเริ่มต้นทำอะไรใหม่สักอย่างมันยากเข็น
การเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆมันยากไปหมดไหม?จริง ๆ แล้ว... 
ทุกคนเชื่อว่าการเริ่มต้นใหม่นั้นสามารถทำได้
แต่คนส่วนใหญ่เลือกที่จะเชื่อแค่ในบางเวลาเท่านั้น

ปีใหม่ ปฏิธานใหม่ ความตั้งใจใหม่

อาจจะมีใครหลายคนที่ตั้งเป้าหมายทุกวันปีใหม่
...แต่ไม่เคยทำได้

แต่ก็มีผู้คนมากมายที่ "เลือก" ใช้วันปีใหม่
ให้เป็นวันที่นำไปสู่ชีวิตใหม่อย่างไม่หวนกลับ
- การย้ายบ้านใหม่
- การเริ่มงานใหม่
- การแต่งงานใหม่
- การมีลูกคนแรก

อะไรใด ๆ ก็เช่นกัน

มันเป็นช่วงเวลาที่เรา 
"เลือก" ที่จะเชื่อว่า
"เราทำได้"

แล้วทำไม... 
ทำไมเราเลือกที่จะไม่เชื่อว่า
ไม่ว่าจะวันใดหรือวินาทีไหน
ก็เป็นจุดเปลี่ยนให้เราไปสู่ชีวิตใหม่อย่างไม่หวนกลับ
ไม่ได้ล่ะ?

ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม