การรับรู้ความจริงเป็นสิ่งที่สำคัญและมันก็ยากที่สุด

 เคยรู้สึกไหมคะว่า...
สิ่งที่สำคัญและยากมากสิ่งหนึ่ง
คือการแยกความจริงออกจากสิ่งอื่น


ฉันเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ หลายครั้งที่ฉันเห็นข่าวเกี่ยวกับการแพทย์ ฉันพอจะสามารถรับรู้ได้เลยว่า ข่าวนั้นจริงแท้แค่ไหน

ฉันเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการบิน หลายครั้งที่ฉันเห็นข่าวเกี่ยวกับการบิน ฉันพอจะสามารถรับรู้ได้เลยว่า ข่าวนั้นจริงแท้แค่ไหน

ฉันรู้สึกว่า "ข่าวไม่ได้เป็นแค่เพียงข้อมูล แต่มันมีบทบาท หน้าที่หรือความสามารถอะไรบางอย่าง ทั้งจากความตั้งใจและไม่ตั้งใจของผู้ให้ข่าว"

ในทางกลับกัน เมื่อฉันเห็นข่าวเกี่ยวกับสิ่งอื่น เศรษฐกิจ เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ การเมือง สังคม ฯลฯ ฉันมีความไม่รู้มากมายเต็มไปหมด ฉันไม่รู้เลยว่า ข่าวนั้นจริงแท้แค่ไหน

ฉันอยู่ระหว่างการเรียนรู้เรื่อง การเขียนบท(นิยาย) Keyword สำคัญอย่างหนึ่งของการเล่าหรือร้อยเรียงเรื่องราวคือการ "เลือก" และ "จัดเรียงใหม่" เราสามารถทำอะไรก็ได้กับข้อมูลที่เราเลือกมาจัดเรียงใหม่ในการนำเสนอนั้น

เราสามารถหยิบความจริงเพียงเสี้ยวหนึ่งจากความจริงทั้งหมด หรือเรียบเรียงความจริงทั้งหมดใหม่ให้ผู้อ่านรู้สึกว่า 'มันจริง' แล้วพลิกกลับเปิดเผยว่า "ความรู้สึกว่า 'มันจริง' ที่ผู้อ่านเข้าใจไปในตอนแรกมันหลอกลวงทั้งสิ้นได้"

ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม