เมื่อการอ่าน/ฟังมากไป...ก็ไม่ดี

ทุกคนเคยเป็นไหมที่...
ต้องคอยทับมือตัวเองไม่ให้หยิบหนังสือขึ้นมาอ่าน


 ค่ะ... การอ่านนั้นมันเป็นเรื่องดี

ในกรณีนี้นี่โดยเฉพาะการอ่านหรือการฟัง

หนังสือ/ความรู้แนวจิตวิทยา พัฒนาตัวเอง


เคยรู้สึกไหมว่า 

หลายครั้งการอ่านมากหรือการฟังมากของเรา

มันไม่ได้ช่วยให้เราดีขึ้น


นั่นก็เพราะเราแค่ได้ยิน แค่ได้ฟัง แค่ได้อ่าน

แต่เราไม่ได้ทำ


การพัฒนาตัวเองหลายอย่างไม่สามารถเกิดได้

ถ้าเราไม่ลงมือทำ


และบางครั้ง การฟังมาก การรู้มาก มันก็เป็นข้อเสียได้

มันทำให้เราเกิดความ Bias ว่า

เราได้อ่านแล้ว เราเคยได้ยินแล้ว

เสมือนการ Bias ที่เราซื้อหนังสือมาดองแต่ก็ไม่ได้อ่านสักที

แล้วทำให้เกิดความรู้สึกไปได้ว่า เรารู้แล้ว

ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม