สรุปหนังสือ 1เล่ม ให้เห็นใน 1หน้า_ข้าทำได้! EP.1 "เขียนให้คนยอมใจได้ผลตามที่คิด"

 ลองฝึกเขียนมานานแล้วแต่รู้สึกว่า

'เรามันสื่อสารไม่รู้เรื่อง' จึงพยายามศึกษาเพื่อพัฒนาตัวเอง

สำหรับหนังสือ #เขียนให้คนยอมใจได้ผลตามที่คิด เล่มนี้

เมื่อดูจากชื่อหนังสือในตอนแรกก็คิดว่า น่าจะเป็นแนวเขียนโน้มน้าวใจเพื่อการตลาดแต่จริงๆ แล้วใช้กับการสื่อสารทุกแบบเลย ดีย์ค่ะ!

ปล, หากไม่พิมพ์ Text รีวิวเพิ่ม การสรุปย่อเหลือ 1 หน้าตามรูปแบบนี้เป็นอย่างไรบ้างคะ คุณผู้อ่านพอจะเข้าใจเนื้อหาที่สรุปมาไหม?

ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม