4 ขั้นตอนจดบันทึกให้ได้ประโยชน์ไปถึงอนาคต

เพราะข้อมูลที่ไม่ได้ใช้คือข้อมูลที่ไม่มีประโยชน์
คนเราหลายคนอ่านหนังสือกันมากมาย แต่มีเพียงไม่กี่ชุดข้อมูลเท่านั้นที่จะถูกนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในปัจจุบันและพร้อมใช้ในอนาคต

จะทำอย่างไรให้ข้อมูลที่รับมาได้ถูกนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทันทีและมีประโยชน์ไปถึงอนาคต? -> นี่เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของไอเดียนี้
ไอเดียการจดบันทึกแบบ 4 Step นี้ได้แก่
1. Categorize
2. Collect
3. Curate and Comprehend
4. Connect
มาเริ่มต้นที่ข้อแรกกันก่อน
1. Categorize
ชีวิตของเรามีเวลาจำกัด 'ความสนใจที่สะเปะสะปะเป็นหนึ่งในสิ่งสนับสนุนให้การจัดเก็บข้อมูลไม่เป็นระเบียบและไม่ถูกนำไปใช้งานให้เกิดประโยชน์' อันดับแรกที่สำคัญจึงเป็นการจำกัดจำนวนกลุ่มข้อมูลนั้นให้เหลือในปริมาณที่จำกัด

เพราะเมื่อต้องพิจารณาจำนวนกลุ่มข้อมูลให้เหลือเพียงไม่กี่กลุ่ม เช่น 7 กลุ่ม เป็นต้น อันดับแรกที่เราต้องทำคือการพิจารณาให้ถี่ถ้วนว่า 'ควรนำอะไรมาเป็น 7 กลุ่มสำคัญบ้าง อะไรที่สำคัญกับชีวิตของเราจริง ๆ'

สำหรับฉันในข้อนี้คือพอเห็นปุ๊บก็ปิ๊งปั๊บเลยว่า ก่อนหน้านี้เราจัดข้อมูลแบบไม่มีข้อจำกัดเรื่องจำนวน Folder อย่างเช่นในโน้ตบุ๊คก็มีกล่องหลายกล่องเต็มไปหมด พอต้องมาคัดให้ข้อมูลทั้งหมดเหลือเพียง 7 กลุ่มก็ต้องมาพิจารณาต่อถึงเป้าหมายชีวิตและความสำคัญของมัน พอจัดกลุ่มให้เหลือเพียง 7 กลุ่มได้ หน้าจอโน้ตบุ๊คก็เหลือเพียง Folder 7 อันเท่านั้น อื้ม... โล่งเลย!
2. Collect
โดยปกติคนเราทุกคนล้วนรับข้อมูลมาจากหลายช่องทาง อันดับต่อมาที่จะต้องทำคือเก็บข้อมูลทั้งหมดนั้นให้อยู่ในที่ที่เดียว บันทึกสิ่งที่ได้เรียนรู้เป็นลายลักษณ์อักษร หากไม่บันทึกไว้การหล่นหายของข้อมูลก็จะเกิดขึ้น และพอมันหล่นหายและกาลเวลาผ่านไป การลืมก็จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้

สำหรับฉันอันนี้คือจริงมาก ๆ มันเกิดความทรงจำเก่า ๆ ผุดขึ้นมาเลยว่า 'ที่ผ่านมาข้อมูลดี ๆ หลายอย่างที่มักจะหลงลืม ก็คือข้อมูลที่เราสามารถจดจำได้ในตอนแรกแต่ไม่ได้นำไปใช้ต่อและไม่ได้จดเอาไว้ ทำให้สิ่งที่เคยจำได้ลืมหายไปตามกาลเวลา'
3. Curate and Comprehend
จัดระเบียบข้อมูลใหม่ที่รับมาจัดกลุ่มเข้า Collection 

และทุก ๆ ครั้งที่นำข้อมูลใหม่ใส่เข้าไปก็ทำการทบทวนข้อมูลเก่าทั้งหมดด้วย วิธีนี้จะช่วยให้
 • ข้อมูลทั้งหมดถูกนำมาพิจารณาอยู่เสมอ 
 • ลดเวลาที่ใช้ในการจดจำ และ
 • หากค้นพบว่าข้อมูลไหนไม่ถูกต้องหรือเก่าไปแล้วก็กำจัดทิ้งไป ไม่จำเป็นต้องเก็บไว้ทั้งหมด (การเก็บข้อมูลเก่าใหม่/จริงเท็จปะปนกัน นอกจากทำให้เสียเวลาไปกับการทบทวนแล้วยังอาจทำให้สับสนในอนาคตได้ด้วย)
สิ่งที่ฉันไม่เคยทำแต่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์หลังจากที่ได้ทำคือ การทบทวนข้อมูลเก่าทุกครั้งที่นำข้อมูลใหม่ใส่เข้าไป แต่ในส่วนนี้กรณีที่เรามีข้อมูลมาก เช่น ข้อมูลเรื่องการบินที่มีมากมายมหาศาลบานตะไทกว้างใหญ่ไพศาล ก็คิดว่าจะจัดกลุ่มย่อยให้เหลือไม่เกิน 7 กลุ่ม อีกครั้งหนึ่ง เช่น ใน Folder : Aviation ที่เป็นกล่อง 7 สีในข้อที่ 1. จะแบ่งกลุ่มย่อยออกเป็น 7 folder ย่อยอีก แต่ทีนี้...สำหรับตัวฉันเองก็ต้องมาจัดลำดับความสำคัญของมันอีกรอบ เพราะในข้อมูลที่มีมากมายนั้นฉันต้องพิจารณาก่อนว่า จะใช้หลักเกณฑ์อะไรในการจัดแบ่งกลุ่ม แต่เบื้องต้นก็คิดว่าจะจัดเป็นข้อมูลในส่วนของ
 • ATPL ที่ภายในแบ่งย่อยไม่เกิน 7 กลุ่ม เช่น Basic (Principle of flight, Air Law,...), Communication(VFR, IFR,...), Human, Meteorology, Navigation, Performance, Procedure เป็นต้น
 • A320F ก็เช่นเดียวกันที่จะแบ่งกลุ่มย่อยอีกไม่เกิน 7 กลุ่ม
 • General
 • ... เป็นต้น
4. Connect
เพราะข้อมูลที่ไม่ได้ถูกนำไปใช้ไม่เกิดประโยชนอะไร 

การเชื่อมโยงข้อมูลนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการทำให้ประโยชน์เหล่านั้นเกิดขึ้น ยกตัวอย่างรูปแบบการเชื่อมโยง 4 อย่างไว้เป็นไอเดีย
 • ข้อมูล - ประโยชน์ - สถานการณ์
 • ข้อมูล - ประโยชน์ - ใคร
 • ข้อมูล - แก้ปัญหา - อย่างไร
 • ข้อมูล - เชื่อมโยง - บ่งชี้ ; ข้อมูลต่าง ๆ จำนวนมากมาย บ่งชี้ไปที่ประเด็นใดประเด็นหนึ่งหรือไม่

ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม