หายใจให้ได้สมาธิแบบ 4-7-8

ปกติคนเราหายใจเข้า... แล้วก็ออก

การหายใจแบบ 4-7-8 คือการหายใจเข้า 4 วินาที กลั้นลมหายใจ 7 วินาที แล้วหายใจออก 8 วินาที

โดยการหายใจเข้าทางจมูก หายใจออกทางปาก 

(แตกต่างจากเทคนิคการหายใจตอนว่ายน้ำที่ครูสอนว่ายน้ำบางคนสอนให้ลูกศิษย์หายใจเข้าทางปากและหายใจออกทางจมูก นั่นเป็นเพราะ

+ การหายใจเข้าทางปากตอนว่ายน้ำ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เรา งับ อากาศเข้าสู่ร่างกายอย่างรวดเร็ว

- ซึ่งแตกต่างจากการนั่งสมาธิที่ต้องการให้ช้าลง

+ การหายใจออกทางปากตอนฝึกหายใจแบบ 4-7-8 ก็เช่นกัน

- โดยปกติ การหายใจออกทางปากจะเป็นการหายใจออกอย่างรวดเร็ว

+ เมื่อต้องหายใจออกทางปากนาน 8 วินาที ก็ทำให้เราต้องชะลอการหายใจลง)


สรุป

จุดเริ่มต้นการหายใจแบบนี้มีต้นกำเนิดจากโยคะ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ตัวเราได้ช้าลง

แต่หากใครยังไม่สามารถทำ 4-7-8 ได้ ก็เริ่มต้นที่ครึ่งหนึ่งคือ 2 - 3.5 - 4


ข้อควรระวัง

การฝึกหายใจแบบ 4-7-8 เพื่อให้ตัวเราได้ช้าลง อาจทำให้เรามีสภาวะคล้ายความดันโลหิตต่ำ

หลังการฝึก ควรระมัดระวังไม่ลุกขึ้นหรือเปลี่ยนท่าทางเร็วเกินไป

ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม