พัฒนาตัวเองด้วยเพลง 5ล้านวิว

limiting beliefs เป็นสิ่งสำคัญอันหนึ่งที่ฉุดรั้งเราไว้ 

การทลายกำแพงความคิดเป็นหนึ่งในการพัฒนาตัวเอง และการฟังเพลงก็ช่วยได้


You have to believe in yourself.........................................คุณต้องเชื่อมั่นในตัวเองนะ You have to believe in your ability....................................คุณเชื่อมั่นในความสามารถของตัวเองได้ You are capable of anything..............................................คุณมีความสามารถในการทำอะไรก็ได้ You can achieve any dream..............................................ฝันใดๆ คุณก็ไปถึง Please don't limit yourself.................................................ได้โปรด คุณอย่าฉุดรั้งตัวเองเอาไว้เลย Don't live your life limited................................................อย่าได้กักขังตัวเองไว้กับข้อจำกัด It's not all sadness and misery...........................................มันไม่ใช่เรื่องทุกยากลำบากหรอก Life's a challenge but you will succeed.............................มันก็แค่เรื่องท้าทาย ที่สุดท้ายคุณสำเร็จได้
Take control of how you feel.............................................ควบคุมความรู้สึกที่เกิดขึ้น In every circumstance........................................................ในทุกๆเวลา Work on yourself daily.......................................................ใช้เวลากับตัวเองในทุกทุกวัน Your story is far from done................................................เรื่องของคุณมันยังไม่จบ The best is yet to come......................................................สิ่งที่ดีที่สุดกำลังเดินทาง
*
To achieve you must believe.............................................เพื่อให้ได้มัน คุณเชื่อเถอะ You can live out all your dreams.......................................ว่าคุณใช้ชีวิตดั่งในฝันนั้นได้ Persevere you'll make it through.......................................ตอนนี้อดทนก่อน เดี๋ยวมันก็ผ่านไป What you need is all in you...............................................สิ่งที่คุณต้องการทั้งหมด มันอยู่ในตัวคุณแล้ว When you believe you will achieve...................................เมื่อคุณเชื่อ คุณก็จะได้มัน You can live out all your dreams.......................................คุณใช้ชีวิตดั่งในฝันนั้นได้ It's about time you knew the truth.....................................ถึงเวลาที่คุณต้องรู้ความจริงแล้ว You've got the power all in you.........................................ว่าทุกอย่างอยู่ในตัวคุณแล้ว
You have to believe in yourself.........................................เชื่อตัวเองเถอะนะ You don't have to hide anything........................................คุณไม่ต้องซ่อนอะไรอีกแล้ว You can be your true self..................................................คุณเป็นตัวของคุณเองได้เลย Don't need to follow society..............................................ไม่ต้องตามสังคม Never forget that you're blessed.......................................อย่าลืมว่าคุณได้รับพรนั้นมาแล้ว Give thanks for everything................................................ขอบคุณทุกสิ่ง Even the hard times..........................................................แม้ในช่วงเวลาที่ยากลำบาก Will turn out to be blessings..............................................พรนั้นก็จะสำแดงออกมา
No matter how you feel.....................................................ไม่สำคัญหรอกนะว่าคุณจะรู้สึกอย่างไร You can learn from your pain............................................แม้แต่ความเจ็บปวดคุณก็ได้เรียนรู้ It's there to make you great...............................................ว่ามันทำให้คุณสุดยอด Your story's far from done.................................................เรื่องของคุณมันยังไม่จบ The best is yet to come......................................................สิ่งที่ดีที่สุดกำลังเดินทาง
*,*

ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม