คิดเร็ว พูดภาษาอังกฤษคล่อง ตามช่อง 9แสนวิว

เทคนิคนี้นำมาจาก How to think fast and talk smart - verbal fluency ของ Lady Tina Lederโดยวิธีการที่ Tina แนะนำง่ายๆคือ

  1. กำหนด category ของคำ เช่น คำที่ขึ้นต้นด้วย F, คำที่เกี่ยวข้องกับอาหาร fast-food
  2. พูดคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับข้อ 1 ออกมาพร้อมกับอัดในมือถือ
  3. ลองฟังแล้วนับดูว่าเราได้กี่คำ... บันทึกหรือจำไว้แล้วฝึกเรื่อยๆ
  4. ฝึกบ่อยๆ โดยเปลี่ยน category ในข้อ 1

ที่มา 


ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม