เครียด ฟุ้งซ่าน คิดมาก จัดการได้ง่ายๆด้วย 2 วิธีนี้

 เวลาที่เราจะทำอะไรสักอย่างแต่ไม่สามารถทำอย่างที่ใจคิดให้ประสบความสำเร็จหรือแค่ลงมือทำได้เพราะมี "สิ่งรบกวน (distraction)" เข้ามานั้น มันเกิดขึ้นจากสิ่งรบกวน 2 อย่าง

  1. External distraction
  2. Internal distraction
ซึ่งในส่วนทางแก้ของ 1. External distraction เช่น มือถือ, social media, ... นั้น ได้กล่าวถึงไปแล้วในบทความก่อน ใช้ social media 30นาที/วัน มันดีสุดๆ (readdoshare.com)

ในบทความนี้จะกล่าวถึงทางแก้ของ 2. Internal distraction นั่นก็คือ...
  • ความฟุ้งซ่าน
  • ความคิดมาก
  • ความเครียด

อันดับแรก คือ การนั่งสมาธิ หรือ meditation ที่ในปัจจุบันนี้ได้รับความสนใจไปทั่วโลกทำให้มีวิธีการนั่งสมาธิให้เราได้เลือกทดลองทำเป็นแนวทางอยู่มากมาย ผู้ไม่ได้นับถือพระพุทธศาสนาหรือไม่นับถือศาสนาก็สามารถนั่งสมาธิได้

อันดับต่อมา คือ การจดบันทึก, To-do list, BUJO เพื่อนำความคิด ความฟุ้งซ่าน จากความคิดออกมาสู่สายตาแล้วทำการจัดการมันด้วยมือซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่การเขียนมันออกมา จัดอันดับความสำคัญ ขีดฆ่าความคิดหรือความต้องการที่จะไม่ทำ เป็นต้น

ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม