เลือกเส้นทางแห่งการพัฒนาหรือเสพติด ชีวิตเราเลือกได้!

ใน 1 วันของเรามีเรื่องให้ตัดสินใจหลายหมื่นครั้ง

การเลือกตัดสินใจแต่ละครั้ง มีอิฏฐารมณ์ หรือ gratification - ความพึงพอใจเป็นที่ตั้ง

ความพึงพอใจนั้นมีคร่าวๆ 2 ทาง

  1. แบบที่ได้ทันที - instant gratification เช่น ดูหนัง, social media, กิน fast-food
  2. แบบที่ต้องรอผล - delayed gratification เช่น อ่านหนังสือ, นั่งสมาธิ, กินอาหารปรุงสุกใหม่
เกิดอะไรขึ้นหลังเลือกตัดสินใจแต่ละทาง
  1. แบบที่ได้ทันที ทำให้เกิดความพึงพอใจทันที ทำให้เกิดการเสพติดได้ง่าย - ตอบสนองสิ่งที่ต้องการในตอนนี้
  2. แบบต้องรอผล เมื่อต้องรอผลของมันแล้วเรายังทำ และทำมันไปเรื่อยๆ - เกิดเป็นนิสัย (habit), วินัย (discipline) ทำให้เกิดการพัฒนา - ตอบสนองสิ่งที่ต้องการที่สุด


ถ้าทุกวันนี้เราเกิดการเสพติด instant gratification แล้วรู้สึกว่าไม่ไหวแล้ว...

  • ทำให้ตัวเองช้าลงสักหน่อย ทำสิ่งที่สำคัญที่เป็น delayed gratification ก่อน 
  • แล้วทำ instant gratification เป็นรางวัลภายหลัง

ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม